Dingle Samhällsförening

 


 UNGDOMSVERKSAMHETEN GROTTAN

Grottan är en ungdomsverksamhet som riktar sig till ungdomar i klasserna 5-7.

 

Verksamheten liknar en fritidsgård och är öppen tisdagar mellan 17-19. Vi håller till i Dingle bygdegård.

Vi som håller i Grottan nu är Therese Conroy, Angelica Pettersson, 
Louice Hagman, Emma Torén, Niklas Svensson & Jeton Pacolli
Vid frågor maila oss på info@dinglebygdegard.se